Nová třída motorů KDI
Nová třída motorů KDI

Kvalita

Hlavní zájem firmy Lombardini byl vždy přikládán věcem, týkajících se kvality, ve smyslu důrazného přístupu k prevenci a stálému zlepšování, a stálé pozornosti vývoji všech pravidel a předpisů v této oblasti. Tyto zájmy vedly firmu Lombardini nejprve k certifikaci vnitřního systému kvality dle normy UNI EN ISO 9001 v prosinci 1995 a později, v březnu 2002, dle normy QS-9000, týkající se výrobků, prodávaných v rámci automobilového průmyslu.

Firma Lombardini nepokládá dosažení tohoto cíle za konečný úkol, nýbrž za krok cestou směrem k dokonalosti, což znamená stálou investici do lidských zdrojů, techniky, organizace a technologií, stejně jako stálou aktualizace systému kvality, v současné době dle normy UNI EN ISO 9001, předpisy 2000 (vize 2000).

Copyright © 2024 Laski spol. s r.o. | www.laski.cz