Nová třída motorů KDI
Nová třída motorů KDI

Ohled na životní prostředí

Skupina Lombardini se staví v prvé řadě za vývoj politiky, slučitelné s lidským blahem a ochranou životního prostředí.

Snaha o stále „čistější“ motor, započatá v osmdesátých letech, byla původně udržována výrobci jakožto stávající důležitá zákonná povinnost. Ovšem velice brzy začalo být pozvolna chápáno to, že obrana životního prostředí je prvořadou odpovědností výrobců motorů a tento koncept se stal bodem zaměření strategie skupiny.

„Čisté“ výrobky jsou dále upřednostňovány uživateli, a vytváří významnější konkurenční prvek v rámci trhu. Z tohoto důvodu mnoho motorů, mimoto, že splňuje veškeré stávající předpisy, odpovídá v současné době hodnotám budoucího snižování emisí.

Firma Lombardini po mnoho let důsledně věnovala lidské a ekonomické zdroje tématu ekologického zlepšování svých vlastních motorů, prostřednictvím:

  • Snižování emisí zplodin
  • Snižování emisí hluku

Na těchto úkolech neustále pracuje team 12-ti techniků, během posledních tří let zde bylo do laboratorního zařízení a technologií investováno přes dva miliony eur.

Většina motorů Lombardini je vskutku certifikována dle emisních předpisů, jak evropských, tak amerických. Posledně zmíněnými nemyslíme pouze federální předpisy, ale i zvláštní předpisy státu Kalifornie (CARB).

Copyright © 2024 Laski spol. s r.o. | www.laski.cz